ONT I NACKEN

Lokala subluxationer (låsningar) i nacken skapar inflammationer i leder/disk med anspänning av muskler eller negativ nervpåverkan som följd, vilket ofta ger en smärta nedåt skuldra eller ut i arm. Nacksmärtor kan vara av både akut och kronisk typ. Strukturer längre ner i kroppen såsom bäcken och bröstrygg tas i beaktande vid behandling.