ONT I HUVUDET

Huvudvärk drabbar 3% av oss dagligen och 10% minst en gång i veckan. Det finns många olika sorters huvudvärk, men oftast är det inget farligt som ligger bakom. Huvudvärken kommer vanligtvis från spänningar i muskler och nedsatt rörelse i kotorna. Statisk arbetsställning och stress kan ofta ligga bakom symptomen. Vi hjälper dig med att släppa på spänningarna genom ledjustering och muskelbehandling och ger dig verktyg för att kunna motverka återfall.

En plötsligt uppkommen huvudvärk som du inte känner igen bör tas på allvar.