ONT I AXEL

Axeln är en komplex led pga sitt stora rörelseomfång. Axlar kan lätt överbelastas både pga träning och statiskt arbete. Ett samspel mellan en god rörlighet tillsammans med att rätt muskler stabiliserar skuldran/axeln som är avgörande för en bra funktion. Dålig hållning tillsammans med stelhet i nacke är ofta en orsak till muskler runt axeln överbelastas eller blir svaga vilket leder till symtom.